Udruženje posrednika u osiguranju Republike Srpske je nevladina organizacija, koja je osnovana 10.11.2009. godine. Sjedište udruženja je u Banjoj Luci, u ulici Kralja Petra I Karađorđevića 109.

Naši motivi

Razvoj tržišta osiguranja kao i zakonske promjene u oblasti posredovanja u osiguranju nametnule su potrebu za organizovanjem posrednika u osiguranju u udruženje koje bi kvalitetnije zastupalo naše interese. To je bio motiv iz kojeg se izrodila ideje o osnivanja Udruženja posrednika u osiguranju Republike Srpske.

Naši ciljevi

Naši osnovni ciljevi su saradnja sa nadležnim organima vezano za dogradnju zakonske regulative u oblasti posredovanja u osiguranju, unapređivanje i usavršavanje usluga u oblasti posredovanja u osiguranju, pružanje stručne pomoći i podrške posrednicima u osiguranju.

Naša misija

Osnivanjem Udruženja posrednika u osiguranju Republike Srpske smo dobili instituciju koja će kvalitetno zastupati naše interese, a nadležni organi, od kojih prvenstveno mislimo na Agenciju za osiguranje Republike Srpske, su dobili kvalitetnog i kvalifikovanog partnera za sve vrste pregovora.

Naša vizija

Posredovanje u osiguranju je jedan od najbitnijih faktora za razvoj tržišta osiguranja u cjelini. Bez kvalitetnih posrednika u osiguranju osiguravajuće kuće će mnogo teže ostvariti rast premije osiguranja i dugoročno zadobiti povjerenje klijenata. Osnivanje Udruženja posrednika u osiguranju Republike Srpske je još jedan korak ka ostvarivanju  interesu svih posrednika, društava za osiguranje, ali  i nadležnih institucija u oblasti osiguranja.